آپوستروف اس

آپوستروف اس

در این درس میخواهیم با مفهومی برای نسبت دادن مالکیت چیزی به شخصی استفاده کنیم که آپوستروف اس (s’) می‌باشد. اگر از درس قبل (صفات و ضمایر ملکی) به یاد داشته باشید، ما از اینگونه صفات و ضمایر استفاده میکردیم تا مالکیت چیزی را به کسی نسبت دهیم بدون آنکه مستقیما اسمی از آن شخص بیاوریم.

اگر بخواهیم مستقیما اسم شخص را بیان کنیم و مالکیت چیزی را به او نسبت دهیم باید از آپوستروف اس استفاده بکنیم.

برای این کار صرفا کافیست:

  1. آن اسم را نوشته
  2. علامت آپوستروف (‘) را جلوی آن قرار دهیم
  3. حرف اِس انگلیسی (s) را به آن اضافه کنیم

به عنوان مثال:

Pooyan’s book

Carla’s dad

Henry’s car

همانطور که از درس جمع بستن کلمات انگلیسی به خاطر دارید، یکی از راه های ساختن اسامی جمع اضافه کردن حرف اِس انگلیسی (s) به آخر آنهاست.

اگر کلمه‌ای در حالت جمع به حرف s ختم شد برای نسبت دادن مالکیت چیزی به آن صرفا یک علامت آپوستروف به آخر آن اضافه میکنیم و از اضافه کردن حرف s بعد از آپوستروف خودداری میکنیم.

به عنوان مثال:

Students’ book

Cats’ tails

به این دو جمله خوب دقت کنید:

The teacher’s desk is tidy. میز معلم تمیز است

The teachers’ desks are tidy. میزهای معلمان تمیز است

نکته: اگر بخواهیم مالکیت یک چیز یا یک نفر را به چند چیز یا چند نفر نسبت دهیم فقط برای اسم آخر آپوستروف اس را در نظر میگیریم.

به عنوان مثال:

Kim and Kiley’s dad

Kate and William’s wedding.

ولی اگر بخواهیم مالکیت چند چیز را به چند نفر نسبت دهیم برای هر کدام از آن اشخاص از آپوستروف اس استفاده میکنیم.

به عنوان مثال:

Kim’s and Kylie’s books.

Kate’s and William’s clothes.

نکته: برای اسامی غیر جاندار و اشیا از آپوستروف اس استفاده نمیکنیم و به جای آن از of برای بیان مالکیت استفاده میکنیم.

The water’s temperature (incorrect)

The temperature of the water (correct)

The book’s name (incorrect)

The name of the book (correct)

استثنا: برای زمان‌ها (با وجود غیر جاندار بودن) میتوانیم از آپوستروف اس استفاده نماییم.

به عنوان مثال:

Today’s lesson

tomorrow’s lesson

next week’s lesson

9

Apostrophe S

Quiz

1 / 10

Which one is correct?

2 / 10

A chain is as strong as _____ weakest link.

3 / 10

choose the correct option.

4 / 10

The _______ desks were really messy.

5 / 10

Is this sentence grammatically correct?

"The door's handle was broken."

6 / 10

The ______ voices were beautiful.

7 / 10

That ______ keyboard isn't working.

8 / 10

choose the correct option.

9 / 10

Those _______ hard drives all quit working in the last week.

10 / 10

which one is correct?

امتیاز شما

میانگین امتیازها 79%

0%

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *