حروف تعریف a و an

حروف تعریف a و an

اسم ها در زبان انگلیسی میتوانند با کلماتی همراه باشند که آن کلمات این اسم ها را معرفی و یا توصیف می کنند. حروف تعریف a و an هم جز این دسته از کلمات قرار میگیرند. معرف های اسم به طور کلی (Determiners) نام دارند و حروف تعریف (articles) زیرمجموعه ی معرف های اسم می باشند.

این درس در مورد حروف تعریف نامعین (indefinite articles) میباشد که حروف تعریف a و an میباشند.

Indefinite articles: a & an

این دو کلمه در زبان انگلیسی معنی “یک” میدهند.

  • یک مرد = a man
  • یک کتاب = a book
  • یک چتر = an umbrella
  • یک سیب = an apple

با اینکه هر دوی حروف تعریف a و an معنی یکسانی میدهند ولی از هر کدام باید در جایگاه مشخصی در جملات استفاده کرد و نمیتوانیم آن ها را به جای یکدیگر استفاده کنیم.

چه موقعی باید از a و چه موقعی از an استفاده کنیم؟

قبل از پرداختن به این موضوع که در چه موقعیتی باید از حروف تعریف a و an استفاده شود این نکته را در ذهن داشته باشید که حروف الفبای انگلیسی تشکیل شده از 5 مصوت و 21 صامت که مصوت‌ها همان (vowel sounds) و صامت‌ها همان (consonant sounds) می باشند.

مصوت‌ها در زبان انگلیسی: a – e – i – o – u

به جز این پنج مصوت یا به اصطلاح حروف صدا دار بقیه حروف در زبان انگلیسی صامت یا به اصطلاح بی صدا میباشند.

حالا برویم سراغ اینکه چه موقعی از حروف تعریف a و an باید استفاده کنیم

اگر اولین چیزی که از یک کلمه‌ میشنویم یک مصوت باشد باید از حرف تعریف an و اگر اولین چیزی که از آن کلمه میشنویم صامت باشد باید از حرف تعریف a استفاده کنیم.

حروف تعریف a و an

دقت کنید که گفتیم اولین چیزی که از کلمه میشنوید و نه اولین چیزی که در املای کلمه میبینید.

به عنوان مثال اولین چیزی که از کلمه‌ی apple میشنویم یک مصوت است پس اگر بخواهیم بگوییم “یک سیب” باید بگوییم، باید بگوییم “an apple”

یا اولین چیزی که از کلمه‌ی book میشنویم یک صامت است پس “یک کتاب” به انگلیسی میشود “a book”.

لطفا به این موضوع دقت کنید که چیزی که از کلمه میشنوید مهم است نه املای کلمه به عنوان مثال کلمه‌ی hour به معنی ساعت، با حرف h شروع شده است ولی اولین چیزی که از کلمه شنیده میشود یک مصوت است و در اصل حرف h شنیده نمیشود و silent است پس اگر بخواهیم بگوییم “یک ساعت” باید بگوییم “an hour”

یا اگر بخواهیم بگوییم “یک کشور اروپایی” میگوییم “a European country” چرا که اولین چیزی که از کلمه European میشونیم یک صامت است و نباید به املای آن توجه کنیم که با یک مصوت شروع میشود چرا که حرف E در این کلمه شنیده نمیشود و silent است.

نکته بعدی در مورد کلمات و اسامی مخفف می باشد.

در اینگونه اسامی هم باید به اولین چیزی که از کلمه شنیده میشود دقت کنید مثلا کلمه‌ی SMS

اولین چیزی که از این کلمه شنیده میشود یک مصوت است و نباید به املای آن توجهی داشته باشیم. پس اگر بخواهیم بگوییم “یک پیامک” باید بگوییم “an SMS”

مثال های دیگر:

  • an HD wallpaper
  • an LED monitor
  • an NBA player
  • an MA
  • an RPG
  • an X-ray tube

برای درک بهتر این درس میتوانید ویدیوی کامل آن را در کانال یوتوب ما مشاهده نمایید.

49

a & an articles

Quiz

1 / 16

He was __ honorable man.

2 / 16

I have _____ friend who is afraid of _____ dogs.

3 / 16

My father bought __ ice cream and __ donut.

4 / 16

She has ___ MA in English and ___ BA in physics.

5 / 16

I'd like ____ apple.

6 / 16

She said she saw ___ unicorn in her dreams.

7 / 16

I bought __ SD card from __ online shop.

8 / 16

David sells ___ bikes every day.

9 / 16

Iran is not __ European country. It is located in Asia.

10 / 16

That country is ___ NATO member.

11 / 16

The test results will be available in about ___ hour.

12 / 16

Would you like __ orange?

13 / 16

Why do you want to do ___ MBA? you told me you weren't interested in business.

14 / 16

James lives in ___ one-bedroom apartment.

15 / 16

____ apple a day keeps the doctor away.

16 / 16

That is ___ red umbrella.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 73%

0%

اگر از این درس لذت بردید درس قبلی ما در مورد اعداد در انگلیسی را هم میتوانید مطالعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *