ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی

در این درس به توضیح دو دسته دیگر از ضمایر در زبان انگلیسی میپردازیم که دسته ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی هستند. به ترتیب در زبان انگلیسی ضمایر انعکاسی را (reflexive pronouns) و ضمایر تاکیدی را (emphatic pronouns) می‌نامند.

ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی در اصل یک چیز هستند با دو کاربرد متفاوت که در ادامه به بررسی هر دو مورد میپردازیم.

  • ضمایر انعکاسی

همانطور که از اسم آنها گویاست، ضمایر انعکاسی انجام عملی را به شخصی منعکس میکنند. به این ترتیب آن شخص هم به عنوان فاعل جمله و هم مفعول جمله واقع میشود. در اصل ضمایر انعکاسی نقش مفعول را در جمله دارند.

ضمایر انعکاسی در انگلیسی به صورت زیر میباشند.

myself (خودم)   –   yourself (خودت)   –   himself (خودش)

herself (خودش)   –   itself (خودش)   – ourselves (خودمان)

yourselves (خودتان)   –    themselves (خودشان)

مثال:

I hit myself. من به خودم ضربه زدم

Believe in yourself. به خودت ایمان داشته باش

She made herself a cup of coffee. او برای خودش یک فنجان قهوه درست کرد

We love ourselves. ما خودمان را دوست داریم

نکته 1: بعد از کلمه with که به معنی “با” می‌باشد، نمیتوانیم از ضمایر انعکاسی استفاده کنیم.

Bring your umbrella with yourself. (غلط)

Bring your umbrella with you. (درست)

نکته 2: ضمایر انعکاسی نمیتوانند در نقش فاعل جمله ظاهر شوند.

David and myself played football. (غلط)

David and I played football. (درست)

همانطور که گفتیم این پست در مورد ضمایر انعکاسی و تاکیدی در انگلیسی می‌باشد. حالا به راغ تعریف ضمایر تاکیدی میرویم.

  • ضمایر تاکیدی

برای اینکه تاکید کنیم که شخصی خودش کاری را انجام داده (نه شخص دیگری) میتوانیم از ضمایر تاکیدی استفاده کنیم.

مثال:

– Are you sure he is coming to the party? مطمئنی به مهمونی میاد؟

+ Yes, he himself told me. بله خود خودش به من گفت

I can solve this problem myself. من خودم میتوانم این مشکل را حل کنم

نکته: برای اینکه بگوییم شخصی کاری را خودش به تنهایی انجام داده است از ترکیب کلمه by به همراه ضمایر تاکیدی استفاده میکنیم.

By + intensive pronouns (emphatic pronouns)

مثال:

I will go home by myself. من خودم به تنهایی به خانه خواهم رفت

Charlie cooked lunch by himself. چارلی خودش به تنهایی ناهار پخت

ضمایر در زبان انگلیسی بحث گسترده‌ای هستند، اگر از این درس در مورد ضمایر لذت بردید میتوانید درس ضمایر فاعلی و مفعولی را مشاهده کنید.

16

Reflexive, emphatic, and reciprocal pronouns

Quiz

1 / 10

I can't repair the clock ______.

2 / 10

Yes, I saw it ______.

3 / 10

They never do their homework ______.

4 / 10

It's really great, Peter. You have done so much ______.

5 / 10

They could hardly hear ______ speak.

6 / 10

Children! You can cut your nails ______.

7 / 10

Bring some food with ______.

8 / 10

Don't be mad at ________.

9 / 10

What about turning off the TV? It won't turn ______ off.

10 / 10

She always combs her hair ______.

امتیاز شما

میانگین امتیازها 83%

0%

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *