تفاوت used to & be used to

تفاوت این دو عبارت مهم در معنی و در ساختار یکی از مهم ترین نکاتی هست که باید بهش توجه بشه

used to & Be used to

این دو عبارت ظاهری مشابه و کاربردهای متفاوتی دارند که خیلی خوب هست این تفاوت ها را مدنظر قرار بدیم اول به ذکر فرمول و مثال هایی برای مورد اول یعنی عبارت used to میپردازیم

• Subject + used to + base verb •

Examples:

I used to go to bed late.

I used to drink coffee every morning but now I drink tea.

I used to speak English very well but now I can’t.

این عبارت این نکته را بیان میکند که کاری در گذشته به صورت مستمر انجام میشده ولی دیگر در زمان حال آن کار انجام نمیشود و تمام شده است

برای منفی کردن این ساختار باید طبق فرمول زیر عمل کنیم:

• Subject + didn’t use to + base verb •

Examples:

I didn’t use to live in Chicago.

I didn’t use to study English.

ما میتوانیم عبارت بالا را به شکل های دیگری نیز منفی کنیم:

I used not to study English.

I never used to study English.

و در حالت سوالی صرفا کافیست فعل کمکی did را به اول جمله بیاوریم و used to را به use to تغییر دهیم.

Did you use to study English?

Did you use to live in Chicago?

حالا به بررسی فرمول و مثال های عبارت be used to میپردازیم.

• Subject + to be (am/ is/ are/ was/ were) + used to + noun/ gerund •

از این ساختار زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم بگوییم به چیزی عادت داریم و در زمان حال به عنوان یک روزمرگی و روتین برای ما به حساب می آید و آن کار را به صورت مستمر انجام میدهیم.

I am used to going to bed late.

من به دیر خوابیدن عادت دارم.

I am used to working 8 hours a day.

من به هشت ساعت کار کردن در روز عادت دارم.

We are used to cold weather.

ما به هوای سرد عادت داریم.

برای درک بهتر تفاوت میان این دو عبارت ویدیوی مربوطه را از کانال یوتوب ما تماشا کنید.

2 دیدگاه دربارهٔ «تفاوت used to & be used to»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *