اعداد در انگلیسی

اعداد در انگلیسی

نوشتن و خواندن اعداد در انگلیسی که یک زبان بین المللی به شمار میرود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اعداد در انگلیسی به دو دسته‌ی زیر تقسیم میشوند:

  • اعداد شمارشی (Cardinal numbers)
  • اعداد ترتیبی (Ordinal numbers)

اعداد شمارشی از یک تا بیست در انگلیسی:

1- One   2- Two   3- Three   4- Four   5- Five   6- Six   7- Seven   8- Eight   9- Nine   10- Ten  11- Eleven   12- Twelve   13- Thirteen   14- Fourteen   15- Fifteen   16- Sixteen   17- Seventeen  18- Eighteen   19- Nineteen   20- Twenty

اعداد به صورت ده تا ده تا:

10 – Ten   20- Twenty   30- Thirty   40- Forty   50- Fifty   60- Sixty   70- Seventy   80- Eighty   90- Ninety

صد به انگلیسی میشود: Hundred

پس یکصد میشود: One hundred

دویست: Two hundred

سیصد: Three hundred

و به همین ترتیب زیاد میشوند.

برای خواندن اعداد در انگلیسی به شیوه زیر عمل میکنیم

102 = One hundred (and) two

آوردن واژه and الزامی نیست و میتوانید آن را نگویید.

235 = Two hundred (and) thirty-five

684 = Six hundred (and) eighty-four

هزار به انگلیسی میشود: Thousand

پس یک هزار میشود: One thousand

دو هزار میشود: Two thousand

و به همین ترتیب زیاد میشوند.

1,002 = One thousand (and) two

1,052 = One thousand (and) fifty-two

1,752 = One thousand seven hundred (and) fifty-two

75,391 = Seventy-five thousand three hundred (and) ninety-one

593,612 = Five hundred ninety-three thousand six hundred (and) twelve

میلیون به انگلیسی میشود: Million

6,734,913 = Six million seven hundred thirty-four thousand nine hundred thirteen

میلیارد به انگلیسی میشود: Billion

75,154,958,231 = Seventy-five billion one hundred fifty-four million nine hundred fifty-eight thousand two hundred thirty-one

بعد از billion به ترتیب از واحد های زیر استفاده میشود که صرفا با آنها آشنا باشید.

  • Trillion
  • Quadrillion
  • Quintillion
  • Sextillion

نمونه‌ای از اعداد در انگلیسی را میتوانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

اعداد در انگلیسی

دسته دوم اعداد در انگلیسی اعداد ترتیبی (Ordinal numbers) میباشند.

مثالی برای اعداد ترتیبی در فارسی:

اولین – دومین – سومین – صد و پنجاه و چهارمین …

اعداد ترتیبی از ‘اولین’ تا ‘پانزدهمین’ در انگلیسی:

1st = First    2nd = Second   3rd = Third

4th = Fourth   5th = Fifth   6th = Sixth

7th = Seventh   8th = Eighth   9th = Ninth

10th = Tenth   11th = Eleventh   12th = Twelfth

13th = Thirteenth   14th = Fourteenth   15th = Fifteenth

بیستمین به انگلیسی میشود: Twentieth

و بیست و یکمین میشود: Twenty first

و به همین ترتیب اعداد بعدی

برای نوشتن اعداد ترتیبی به صورت عدد و حرف به این صورت عمل میکنیم:

عدد مورد نظر را نوشته و دو حرف آخر از کلمه آن عدد را در جلوی عدد قرار میدهیم. به عنوان مثال برای نوشتن “اولین” به انگلیسی به این صورت عمل میکنیم. ابتدا عدد مربوط به آن را مینویسیم (که عدد یک میباشد) و بعد از آن دو حرف آخر از کلمه “اولین” به انگلیسی ( یعنی دو حرف آخر کلمه First که st میباشد) را جلوی عدد یک قرار میدهیم.

First = 1st

second = 2nd

third = 3rd

Fourth = 4th

Forty-first = 41st

eighty-ninth = 89th

برای تمرین بیشتر میتوانید در کوئیز زیر شرکت نمایید و اطلاعات خود را بسنجید.

85

Quiz

Numbers in English

1 / 8

how is this number written in English? "40"

2 / 8

How is this written in English? "12th"

3 / 8

267

4 / 8

What comes after the thirtieth?

5 / 8

472,829,136

6 / 8

How is this written in English? "9th"

7 / 8

68 + 73 = ?

8 / 8

Thirty second

Your score is

The average score is 61%

0%

اگر این درس را دوست داشتید میتوانید درس حروف الفبای انگلیسی را هم مطالعه کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *